DENICOL BELGIAN SIDECARS GP LOMMEL 6+7/04/2019

Red de Motorcross 

De motorcross sport heeft in Vlaanderen een alsmaar beperkter draagvlak bij het grote publiek en dit ondanks de talrijke inspanningen van de sector (federaties, industrie, rijders, organisatoren) om de veroorzaakte overlast zoveel mogelijk te beperken.

De werkgroep 'Red de Motorcross' bestaande uit federaties, de industrie en de ex-wereldkampioenen motorcross Stefan Everts, Joel Smets en Eric Geboers ging in 2009 van start naar aanleiding van de zoveelste sluiting van een trainingscircuit (Neeroeteren). Velen herinneren zich misschien nog de optocht in Brussel langsheen de diverse ministeriële kabinetten met de noodkreet om meer trainingscircuits.

De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om gans Vlaanderen duidelijk te maken dat de motorcross sector zich wèl degelijk bewust is van de milieuproblematiek en er reeds jarenlang alles aan doet om de impact van de motocross sport op het leefmilieu te beperken.